niedziela, 22 lutego 2015

Idea- z grec. oznacza ideę, myśl; logos- nauka.

Istnieje pewien trend w świecie tworzenia różnych ideologii. Z założenia są one jakimś sprzeciwem wobec istniejącego porządku w świecie, więc jest to względnie usystematyzowany zespół twierdzeń. Dlatego też możemy powiedzieć, że ideologia jest pseudonauką.

Każdy człowiek ma chęć przekazywania innym swojego poglądu  na życie i swoich sposobów rozwiązywania problemów społecznych. Jak wszyscy wiemy z historii, dotychczasowe ideologie nie przyniosły niczego dobrego. Wręcz przeciwnie wprowadziły podział, nieład i zagubienie w prawidłowym rozumieniu życia społecznego. Ideologia ma to do siebie, że z założenia ma wpływać na społeczeństwo.( Ideologia – nauka o myśli). Więc tak jak pisałem wcześniej, każdy chce się dzielić swoją myślą, tylko dlaczego owe myśli z historii naszego człowieczeństwa prowadziły nas do upadków ekonomicznych, moralnych i przede wszystkim do zagubienia godności osoby ludzkiej? Przypomnę kilka ideologii, by na przykładzie pokazać (przykład nie sprawdza, ale pokazuje J ) jaki wpływ wywarły na cały świat:
·         Faszyzm
·         Komunizm
·         Socjalizm
·         Liberalizm indywidualistyczny
·         Gender
Żadna z powyżej wymienionych „idei” nie wprowadziła  pozytywnych zmian w światowej gospodarce. A z założenia miało być odwrotnie.

Nie potrafię zrozumieć dążenia ludzi do czynienia zła wobec „swego bliźniego”. Mamy pewną tendencję „samoszkodzeniu”. Często nie zauważamy, że czyniąc szkodę ludziom, wprowadzamy trudności w swoje własne życie, rzecz jasna,  w dalszej perspektywie czasu. Chcę tu przytoczyć słowa ze znanej książki Mario Puzo „Ojciec chrzestny”: najważniejsze są przyjaźni. Myślę, że ze mną się zgodzą i ludzie starsi, którzy przeżyli trudne doświadczenia, jak i ludzie sukcesu, biznesu, gdzie bez relacji nie jest możliwym osiągnąć Owo – BYĆ KIMŚ.

Człowiek potrzebuję człowieka!!! Nie możemy istnieć bez siebie. My po prostu wymrzemy, jeśli zaprzestaniemy nawiązywać relacje. A cóż możemy powiedzieć o relacjach zewnętrznych, jeśli co raz częściej jest zaburzona relacja z tymi najbliższymi dla nas osobami: Rodzicami, Rodzeństwem, Żoną, Mężem i Dziećmi. Nikogo nie chcę ranić. Nie mam żadnej wszechwiedzy. Wiem jedno. Te osoby nas potrzebują. Cóż więc mówić o tych, którzy mają przyjść po nas na ten świat? Przecież my jesteśmy odpowiedzialni za ich przyszłość. Mamy przygotować świat dla nich, by mogli nam się odwdzięczyć w naszej starości, kiedy będziemy potrzebowali, by ktoś podał nam szklankę wody. Mówię tu o potomstwie, o dzieciach nienarodzonych. Przecież to one są EKONOMIĄ ŚWIATOWEGO RYNKU. Zabijając nasze potomstwo godzimy w naszą przyszłość. Kto będzie zarabiał na nasze emerytury. Zdaję sobie sprawę z małego zainteresowania od strony państwa kobietami w ciąży i kulejącą opieką socjalną, ale nie ma większej inwestycji finansowej od inwestycji we własne dzieci. Te pieniądze, które zainwestujemy powrócą do nas w odniesieniu 300 > 600. Czyż nie warto zyskać w dwa razy więcej? Czemu mamy być dla siebie: „homo hominis lupus”? Czy nie stać nas, by tworzyć cywilizację Miłości?? Przecież i tak jesteśmy zdani na siebie w każdej chwili, zaczynając od stacji paliw, kończąc lekarzem. Wszędzie gdzie się nie udamy spotykamy człowieka. A co się stanie, kiedy zabraknie ludzi? Kogo spotkam i gdzie uzyskam pomocy, jeśli nie będzie Tego Kto mógł by mi podać rękę ratunku w potrzebie?

Jak na razie, to tyle. Zachęcam wszystkich ludzi czytających blog do wspólnych poszukiwań, jak urządzić nasz świat, by on przynosił zysk dla ludzkości, a nie tylko wybranych ludzi.


niedziela, 11 stycznia 2015

Życie jest w Rodzinie i przez Rodzinę.


Życie jest w Rodzinie i przez Rodzinę.

„Rodzina to życie narodów, państw, kultur i cywilizacji. Bez rodziny nie ma narodu, bez rodziny nie ma państwa, nie ma kontynentu, nie ma cywilizacji, nie ma kultury, nie ma niczego.
Dzisiaj w Europie i na świecie idea rodzina i pojęcie rodziny jest zagrożone, poprzez różne prądy myślowe i ideologie promujące styl życia przeciwny rodzinie, a także utrudniające jej rozwoju i dobrobytu. Owe ideologie i prądy myślowe promują niekorzystną ekonomikę społeczną dla rodzin, wychowanie szkolne, a w szczególności seksualne, niekorzystne dla dobra dzieci” (por. „Rodzina to życie” Roman Giertych).

Jednym z Praw człowieka jest prawo do wolności i prawo do Prawdy, a wolność rozwija się w rodzinie.

Jedną z podstawowych prawd o rodzinie jest związek mężczyzny i kobiety, który w sposób naturalny może być nazwany rodziną. Dlaczego? Ponieważ prawa przysługują każdemu człowiekowi z tytułu, że jest on osobą. Ich podstawą jest godność osoby ludzkiej i oparte one są na prawie naturalnym, które to jest  wpisane w każdego człowieka, zawarte w naturze ludzkiej i wpojone w rozum naturalny. Innymi słowy: natura sama przewidziała zasób norm dla człowieka, a człowiek używając swego mózgu może je przyjąć i określić prawem. Natomiast jeżeli ktoś jest zdolny do tego by zanegować owe prawdy naturalne, idzie ścieżką ideologii.

Ideologia -- względne usystematyzowany zespól twierdzeń, ocen i norm będących teoretyczną      podstawą działania jakiejś grupy społecznej. Oznacza to, że są to prawa sztucznie wymyślone ze względu na dobro jakiejś konkretnej grupy, a nie całej społeczności ludzi.

Prawda nikogo nie dyskryminuje ani nie ma zamiaru krzywdzić. Prawda spełnia swoje jedyne powołanie – broni Godności Osoby Ludzkiej.


P.S. Więc dlaczego świat miałby należeć do odważnych, a nie do normalny?

piątek, 26 grudnia 2014

Rodzina


Rodzina - najważniejsza i podstawowa komórka społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo. Wg pedagogiki Rodzina jest pierwszą,  a zarazem najistotniejszą szkołą życia i miłości. Dzięki niej możemy budować   własną tożsamość i osobowość. Dzięki niej jesteśmy zróżnicowani, a jednocześnie podobni do siebie. Każdy jest inny      i unikalny, ale każdy człowiek miał swój początek w rodzinie.
Nie mam zamiaru krzywdzić osób, które z różnych przyczyn i sytuacji życiowych wychowywały się, dorastały w rodzinach zastępczych, niepełnych lub w domach dziecka.
Ufam, że każdy w pewnym momencie swego życia zastanawiał się, a może będzie miał okazję do zastanowienia się nad założeniem swojej rodziny. Zachęcam odwiedzających nasz blog, do podjęcia refleksji nad tematem rodziny w tym szczególnym okresie roku liturgicznego.          Pragnę, abyście pomyśleli o swoim Betlejem (Domu Chleba)             i powędrowali do tych najbardziej intymnych wspomnień by móc        podziękować za dobro,a przeprosić za zło i niedoskonałości,           i ułomności ludzkiej natury. 
Pozdrawiamy ciepło M&P.
  

czwartek, 25 grudnia 2014

Witamy wszystkich Ludzi Dobrej Woli!!!
Uznaliśmy za stosowne by w dzień Narodzenia Pańskiego powstało Dzieło (mam nadzieję, że będzie ono Dziełem Wielkim i przynoszącym wiele dobra) proklamujące życie i wartości ludzkie. Będziemy się odnosili do Chrześcijaństwa, ale jak najbardziej i przede wszystkim do prawa naturalnego!
Zachęcamy do współuczestnictwa i szerzenia Dobra jakim jest życie     i rodzina.
Wesołych i owocnych Świąt!!!
Monika&Paweł C.D