niedziela, 11 stycznia 2015

Życie jest w Rodzinie i przez Rodzinę.


Życie jest w Rodzinie i przez Rodzinę.

„Rodzina to życie narodów, państw, kultur i cywilizacji. Bez rodziny nie ma narodu, bez rodziny nie ma państwa, nie ma kontynentu, nie ma cywilizacji, nie ma kultury, nie ma niczego.
Dzisiaj w Europie i na świecie idea rodzina i pojęcie rodziny jest zagrożone, poprzez różne prądy myślowe i ideologie promujące styl życia przeciwny rodzinie, a także utrudniające jej rozwoju i dobrobytu. Owe ideologie i prądy myślowe promują niekorzystną ekonomikę społeczną dla rodzin, wychowanie szkolne, a w szczególności seksualne, niekorzystne dla dobra dzieci” (por. „Rodzina to życie” Roman Giertych).

Jednym z Praw człowieka jest prawo do wolności i prawo do Prawdy, a wolność rozwija się w rodzinie.

Jedną z podstawowych prawd o rodzinie jest związek mężczyzny i kobiety, który w sposób naturalny może być nazwany rodziną. Dlaczego? Ponieważ prawa przysługują każdemu człowiekowi z tytułu, że jest on osobą. Ich podstawą jest godność osoby ludzkiej i oparte one są na prawie naturalnym, które to jest  wpisane w każdego człowieka, zawarte w naturze ludzkiej i wpojone w rozum naturalny. Innymi słowy: natura sama przewidziała zasób norm dla człowieka, a człowiek używając swego mózgu może je przyjąć i określić prawem. Natomiast jeżeli ktoś jest zdolny do tego by zanegować owe prawdy naturalne, idzie ścieżką ideologii.

Ideologia -- względne usystematyzowany zespól twierdzeń, ocen i norm będących teoretyczną      podstawą działania jakiejś grupy społecznej. Oznacza to, że są to prawa sztucznie wymyślone ze względu na dobro jakiejś konkretnej grupy, a nie całej społeczności ludzi.

Prawda nikogo nie dyskryminuje ani nie ma zamiaru krzywdzić. Prawda spełnia swoje jedyne powołanie – broni Godności Osoby Ludzkiej.


P.S. Więc dlaczego świat miałby należeć do odważnych, a nie do normalny?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz